Ahad, 8 Julai 2012

09 di seberang jaya - Google Blog Search

09 di seberang jaya - Google Blog Search


BLOG PENANG: 09 <b>di seberang jaya</b> - Google Blog Search

Posted: 08 Jun 2012 12:00 AM PDT

URL Sumber Asal :-

BLOG PENANG: 09 <b>di seberang jaya</b> - Google Blog Search

Posted: 08 Jun 2012 12:00 AM PDT

URL Sumber Asal :-

BLOG PENANG: 09 <b>di seberang jaya</b> - Google Blog Search

Posted: 21 Jun 2012 01:09 AM PDT

URL Sumber Asal :-

14Aug 2012 No. 20, Lrg Sembilang 12, <b>Seberang Jaya</b> RM70,000

Posted: 10 Jun 2012 02:36 AM PDT


DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI  PULAU PINANG
SAMAN PEMULA NO: 24-157-01/2012
PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANAAN NO. A/E 38-386-4/2012
Dalam perkara mengenai Gadaian bertarikh 05hb. Disember 1988 yang didaftarkan pada 17hb. Februari, 1989 di bawah Gadaian Perserahan No: 1746/89 Jilid No. 395, Folio No. 130  ke atas hartanah yang dikenali sebagai PT No. 2282, Plot No. H 3957,  Mukim 1, Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang yang dipegang di bawah H.S. (D)  36546 (dahulunya dikenali sebagai H.S. (D)  3563) bersama sebuah rumah kluster dua tingkat yang beralamat di  No. 20, Lorong Sembilang 12, Seberang Jaya, 13700 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang yang didirikan di atasnya Dan Dalam perkara mengenai Seksyen 256 dan 257  Kanun Tanah Negara, 1965  Dan Dalam perkara  mengenai Aturan 83,  Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 1980 dan di bawah bidang kuasa sedia ada Mahkamah                                                                       
Hong Leong Bank Berhad (No. Syarikat : 97141-X)…….……..………….….…...Plaintif
Amerudin Bin Mohd Isa  (No. K/P 610519-07-5729)……………………………Defendan
Menurut  Perintah-Perintah  Mahkamah Tinggi  Malaya di Pulau Pinang yang diperbuat pada 29 Mac 2012 dan 24 Mei 2012 masing-masing, adalah dengan ini diisytiharkan bahawa Timbalan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya di Pulau Pinang, dengan dibantu oleh Pelelong yang tersebut di bawah  akan menjual secara
L E L O N G A N    A W A M
PADA  HARI SELASA 14 OGOS 2012 JAM  10.30  PAGI
DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI
LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG
NO. HAKMILIK H.S. (D) 36546 (dahulunya dikenali sebagai H.S. (D) 3563) NO.  LOT PT 2282 MUKIM, DAERAH, NEGERI 1, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang PEGANGAN Pajakan Negeri 99 tahun (lupus pada 23 Disember 2086) KELUASAN 53.35  meter persegi ( 574 kaki persegi) CUKAI TAHUNAN RM40.00 PEMILIK BERDAFTAR   Amerudin Bin Mohd Isa  (No.K/P:610519-07-5729) 1/1 bahagian SYARAT-SYARAT NYATA  Tanah yang diberimilik ini hendaklah digunakan bagi maksud kediaman sahaja SEKATAN KEPENTINGANTanah yang diberi milik ini tidak boleh dipecah sempadan,  pindah milik, cagar, pajak, pajak kecil atau dengan apa-apa urusan sekali pun dilupuskan dengan tiada kebenaran bertulis daripada Pihak Berkuasa Negeri PAJAKAN BERDAFTAR   Dicagarkan kepada Hong Leong Finance Berhad melalui Gadaian Perserahan No. 0799SC1989001746 didaftarkan  pada 17 Februari  1989 KATEGORI KEGUNAAN TANAH   Bangunan
NOTA :        Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong.
Sebuah rumah teres dua  (2) tingkat  yang beralamat No. 20, Lorong Sembilang 12, Seberang Jaya, 13700 Perai, Pulau Pinang
Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada harga rizab sebanyak RM 70,000-00 (RINGGIT MALAYSIA TUJUH PULUH RIBU) SAHAJAdan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif, Hong Leong Bank Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal atau salinan kad pengenalan yang diakui sah dan surat wakil (jika berkaitan). Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan nombor kes pelaksanaan 38-386-4/2012 hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Hong Leong Bank Berhad dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

BLOG PENANG: 09 <b>di seberang jaya</b> - Google Blog Search

Posted: 23 Jun 2012 01:40 AM PDT

URL Sumber Asal :-

HURAIRA AL-HADY: PHOTO2 <b>DI</b> PROGRAM FRANCAIS KOMUNITI <b>...</b>

Posted: 08 Jun 2012 06:00 PM PDT

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Penggunaan telah mengadakan mini ekspo Program Francais Komuditi di dalam ADUN Seberang Jaya bermula 7hb -9hb June 2012.
Semalam Adun Seberang Jaya Datuk Ariff Shah mengambil kesempatan mengadakan jamuan  rakyat bagi meraikan penduduk berdekatan. 
Ketua Pemuda UMNO Permatang Pauh Cikgu Zaidi turut hadir sama bagi memeriahkan majlis tersebut. banyak peluang perniagaan francais telah di pamirkan kepada peniaga2 kecil yang berminat, modal sebanyak RM5000 hingga RM 50000 dalam bentuk pinjaman akan di sediakan kepada yang layak. 
rata rata peniaga sekitar DUN Seberang Jaya begitu gembira dengan peluang di sediakan oleh KPDN yang turun ke bawah berjumpa rakyat. 

Tiada ulasan:

Catat Komen